Home/Thông báo

Hoạt động Tư vấn hội thảo phương pháp học tập đại học và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

THÔNG BÁO Hoạt động Tư vấn hội thảo phương pháp học tập đại học và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Xem thông báo tại đây: Tu van PPHT va dinh huong NN

2021-04-02T16:42:06+07:00April 2nd, 2021|Thông báo|

Tổ chức hội thảo nhân rộng trong khuôn khổ Dự án V2Work (lần thứ 3)

THÔNG BÁO Về việc tổ chức hội thảo nhân rộng trong khuôn khổ Dự án V2Work (lần thứ 3) Chủ đề hội thảo: “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp”  1. Thời gian tổ chức: bắt [...]

Cử cán bộ tham gia Dự án “Nâng cao hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm tăng cơ hội việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường”

THÔNG BÁO Về việc cử cán bộ tham gia Dự án "Nâng cao hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm tăng cơ hội việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên [...]