Văn phòng Quan hệ doanh nghiệp và khởi nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập vào tháng 1/2019 dưới sự hỗ trợ của Dự án V2Work (Chương trình Erasmus+ của Ủy ban Châu Âu).

Văn phòng có vai trò cầu nối giữa sinh viên và thị trường lao động. Mục tiêu của Văn phòng là thúc đẩy sự hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, các đơn vị chức năng và các trung tâm việc làm khác… nhằm hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.

Các hoạt động chính của Văn phòng bao gồm:

– Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng

– Hỗ trợ sinh viên tiếp cận nhà tuyển dụng và chuẩn bị hồ sơ xin việc

– Hợp tác với doanh nghiệp để tổ  chức ngày hội việc làm, hội thảo, thực tập, thực tế …

– Tư vấn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.