Home/Tin tức & Sự kiện

Hội thảo nhân rộng lần thứ 4 (TOT4) “Đào tạo kỹ năng mềm và tổ chức thực tập, thực tế”

Sáng ngày 14 tháng 03 năm 2019, Ban điều phối dự án V2WORK tại trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội thảo nhân rộng lần thứ 4 trong khuôn khổ hoạt động của [...]

2020-04-02T09:34:30+07:00March 14th, 2019|Tin tức & Sự kiện|

Văn phòng Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên học tập kinh nghiệm hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm – Trường Đại học Trà Vinh

Tiếp nối chương trình Hội thảo ToT4 trong chuỗi hoạt động của Dự án V2WORK – “Nâng cao hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm tăng cơ hội việc làm và kỹ năng [...]

2020-04-02T09:28:26+07:00January 17th, 2019|Tin tức & Sự kiện|

Rà soát, đánh giá các công việc đã thực hiện của Dự án V2WORK, triển khai nội dung tập huấn nhân rộng lần thứ 3 và công tác chuẩn bị cho đợt tập huấn tập trung lần thứ 4 tại Trường Đại học Tây Nguyên

Vào sáng ngày 14/12/2018 và ngày 10/01/2019, Ban điều phối dự án V2WORK trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức lần lượt các cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá các công việc đã thực [...]

2020-04-02T09:22:15+07:00December 14th, 2018|Tin tức & Sự kiện|