Trong khuôn khổ hoạt động của dự án V2WORK tại trường Đại học Tây Nguyên, ngày 16/2/2019 Văn phòng Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp của Sinh viên đã được thành lập. Để hỗ trợ cho việc thực hiện các công việc của Văn phòng, ngày 26/4/2019 hội thảo nhân rộng lần thứ 5 với chủ đề “CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VĂN PHÒNG HỖ TRỢ VIỆC LÀM & KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN” đã được tổ chức với sự tham gia của các phòng ban liên quan, đại diện lãnh đạo các Khoa, các trung tâm, tổ chức Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên và thành viên trong Ban điều phối dự án dưới sự chủ trì của PGS. TS. Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban điều phối dự án tại trường ĐH Tây Nguyên.

Trong hội thảo, các báo cáo đã trình bày về các chủ đề: Vai trò của Văn phòng Hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp; Công tác tổ chức ngày hội việc làm; Các dịch vụ mới của văn phòng; Thiết kế website của văn phòng và sử dụng nền tảng Moodle để thiết kế các khóa học online. Những thành viên tham dự đã có nhiều góp ý và đề xuất thiết thực, cụ thể cho việc tổ chức các hoạt động sắp tới của Văn phòng phù hợp và hỗ trợ những hoạt động khác của nhà trường nhằm mục tiêu hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.

Kết thúc Hội thảo, Chủ trì Hội thảo đã tổng kết các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự và ghi nhận những ý kiến đóng góp, xem xét để xây dựng những hoạt động sắp tới của dự án được hiệu quả hơn.

PGS. TS. Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban điều phối dự án tại trường ĐH Tây Nguyên – Chủ trì, phát biểu tại Hội thảo

ThS. Tống Thị Lan Chi – Thành viên dự án – Thông qua một số nội dung hoạt động của V2WORK và triển khai các công cụ hỗ trợ văn phòng Hỗ trợ việc làm & Khởi nghiệp của Sinh viên.

Toàn cảnh Hội thảo

Thành viên V2WORK