Chiều ngày 29/10, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam (VEES-NET).

VEES-NET là mạng lưới nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên.

Đây là mạng lưới đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tim kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp” (V2WORK). Mạng lưới được thành lập từ sự hợp tác chặt chẽ của 8 trường đại học hàng đầu của Việt Nam gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia TP HCM, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Tây Nguyên.

Trường Đại học Tây Nguyên tham gia mạng lưới với tư cách là thành viên sáng lập; là thành viên của Hội đồng quản trị mạng lưới và Ban thư ký mạng lưới (nhiệm kỳ 2020-2023).

VEES-NET được thành lập với mục tiêu: Thúc đẩy cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; thúc đẩy tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên; tập trung vào việc đánh giá các kỹ năng mềm nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, đặc biệt là bằng cách xác định các khoảng cách giữa các yêu cầu của thị trường lao động và sinh viên vừa tốt nghiệp; tăng cường kiến thức về tính năng động trong việc tiếp cận thị trường lao động.

Phát triển hợp tác và bổ sung hài hòa giữa các thành viên trong mạng lưới nhằm tối đa hóa các tài nguyên hiện có trong mỗi tổ chức; và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa thị trường lao động và các cơ sở giáo dục đại học bằng cách thúc đẩy các hành động hợp tác song phương, với quan điểm nâng cao sự hiểu biết của các cơ sở giáo dục đại học về nhu cầu của thị trường lao động.

Với tầm nhìn trở thành một mạng lưới bền vững của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam để hỗ trợ các dịch vụ nghề nghiệp nhằm thúc đẩy khả năng tìm kiếm việc làm và phát triển tinh thần khởi nghiệp giữa các cơ sở giáo dục đại học, VEES-NET đặt mục tiêu luôn không ngừng hoàn thiện và kết nối ngày càng chính xác và sâu sát hơn nhu cầu của sinh viên, doanh nghiệp và xã hội.